Sportsplan 2023 – 2028

Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trenere, lagledere og spillere. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetninger legger sportsplanen grunnlaget for håndball for alle i et trygt og utviklende miljø.

Planen gjelder alle spillere, trenere, dommere, sportslig utvalg, klubbens styre og foreldre knyttet til Harstad Håndballklubb.

Sportsplanen skal gjennomgås og revideres hvert tredje år. Neste gang i 2026.

Nedlasting

Last ned hele sportsplanen her (PDF-dokument):