Sportsplan 2023 – 2028

Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trenere, lagledere og spillere. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetninger legger sportsplanen grunnlaget for håndball for alle i et trygt og utviklende miljø.

Planen gjelder alle spillere, trenere, dommere, sportslig utvalg, klubbens styre og foreldre knyttet til Harstad Håndballklubb.

Sportsplanen er under revisjon og skal vedtas på styremøte høsten 2023. Innholdet er presentert til trenergruppen og eventuelle forslag til endringer kan tas opp med sportslig utvalg i perioden frem mot styrebehandling

Sportsplanen skal gjennomgås og revideres hvert tredje år. Neste gang i 2026.

Nedlasting

Last ned hele sportsplanen her (PDF-dokument): Kommer