Æresmedlemmer

Vi har børstet støvet av klubbens statutter for «hederstegn», som ble skrevet på skrivemaskin i sin tid og funnet i en perm i 2020. Opprinnelig var hederstegnet et tinnfat med gravering, men vi har oppdatert dette til «en oppmerksomhet/gjerne kunst» med påtegnelsen/graveringen «Æresmedlem [årstall]». Følgende gjelder for æresmedlemskap:

 • Det kan utdeles hederstegn (og æresmedlemskap) til to personer hvert år – en av hvert kjønn
 • Hederstegn og æresmedlemskap deles til en eller to personer som har utmerket seg spesielt på flere områder med arbeid for klubben
 • Det er klubbens styre som bestemmer om og evt. hvem som skal tildeles æresmedlemskap og motta hederstegn
 • Medlemmer i klubbens styre kan ikke motta hederstegn
 • Hederstegn deles ut på klubbens årsmøte
 • En person kan bare motta hederstegn en gang

Våre æresmedlemmer

 • Anne-Merethe Ursin, 2021
 • Linda Nyland, 2008
 • Geir Olsen, 2006
 • Jørn Olaussen, 2004
 • Terje Olsen
 • Per Olsen
 • Wenche Linaker Olsen
 • Inge Bernt Olsen
 • Rigmor Kleiving
 • Anne Marie Moe
 • Harald Vollen

(PS: de originale papirene med oversikt har dessverre forsvunnet, så vi setter pris på tilbakemeldinger om feil og mangler i listen!)