Bli medlem

Hvem kan være medlem?

Alle som ønsker og har lyst har mulighet til å tegne medlemskap i Harstad håndballklubb. Man må altså ikke være spiller. Medlemmer har ingen plikter (*), men får mulighet til å stemme i saker vedrørende klubben på årsmøte (deriblant valg av tillitsvalgte). Vi i er spesielt glade for at mange foreldre velger å tegne medlemskap og det er plass til mange flere! I en frivillig og foreldredrevet klubb som HHK er kontigenten en av våre viktigste inntektskilder.

Klubben ønsker seg ALLTID nye medlemmer, spillere, dommere og andre frivillige!

Har du lyst å bidra på andre måter, ta kontakt på kontor@harstadhk.com.

Priser

For å spille sammen med oss må du betale medlemskontingent og treningsavgift. Medlemskap koster kr 550,- for 1 aktiv i spiller i familien, kr 450 for 1 aktiv og 1 støttemedlem, 1 aktiv og 2 støttemedlemmer kr 350,- og familie (fritt antall aktive og støttemedlemmer) kr 900,- .
(PS! Dersom du ikke spiller selv, eller har noen i familien som spiller, så er du hjertelig velkommen til å tegne et Støttemedlemskap – les mer om det på denne lenken!)

Treningsavgiften er for tiden

 • Lekepartiet betaler ingen treningsavgift
 • Mix-lag (1.-3.klasse): 400 kr
 • 10-11 år: 850 kr
 • 12-17 år: 1850 kr
 • Senior: 2300 kr

Hvordan melder du deg inn i HHK?

Steg 1: Gi beskjed til oss!

Gi beskjed til trener eller lagleder på laget, eller send en mail til kontor@harstadhk.com – fortell oss at du vil bli medlem i klubben.

Steg 2: Registrer deg eller barnet ditt i NIF

Du melder deg inn ved å registrere deg og/eller barnet ditt på vår innmeldingsside på Norges idrettsforbund – klikk på bildet under!

Dersom du har en bruker allerede velger du «Logg inn» og legger til et barn eller deg selv, og hvis dette er første gang du registrerer deg velger du «Ny bruker». Barn under 15 år må registreres av en voksen.

Steg 3: Legge til familiemedlemmer i «Min idrett» :

NB! For å få medlemskontingent må du legge til familiemedlem(mer!). Dersom dette ikke gjøres vil hver enkelt spiller motta faktura på vanlig medlemskontingent. Medlemskontingent er fast pris uavhengig av antall medlemmer!

Du kan legge til dine familiemedlemmer fra din egen profil i Min idrett. Hvert enkelt av familiemedlemmene du legger til vil ha sin egen profil og vil kunne logge seg inn hver for seg, samtidig som du selv kan administrere hver av profilene samlet. Du kan for eksempel betale for lisenser her (for de spillerne som er så gamle at de betaler lisens). Dette gir også muligheter for at barna etter hvert som de blir eldre kan logge inn selv og vedlikeholde sine egne kontaktopplysninger. Samtidig vil foreldrene i sin egen profil kunne følge med på om eksempelvis lisensen er betalt.

Steg 4: Melde seg inn i klubben HHK

Steg 5: Betaling lisens

Steg 6: Avslutte medlemskap

Skulle du oppleve problemer kan du kontakt support på telefon 22 02 90 90 eller e-post: minidrett@idrettsforbundet.no.

(*) Hva forventer Harstad Håndballklubb av deg som medlem?

 1. At alle betaler sin kontingent og treningsavgift
 2. At du stiller på vakter som er oppsatt
 3. At spillerne og foresatte er med på aktiviteter og dugnader som klubben tildeler spillere og lag
 4. At du følger våre og Norges Idrettsforbunds lover og regler

Hva kan du forvente deg av Harstad håndballklubb?

 1. At vi tar vare på dine barn
 2. At vi tar vårt samfunnsansvar
 3. At vi til en hver tid skal jobbe med å utdanne trenere, dommere og ledere
 4. At vi tilrettelegger for god og sunn aktivitet.