Lagsdugnad

Alle lag kan gjennomføre egne lagsdugnader til inntekt til laget for å reise på turneringer eller andre sosiale lagaktiviteter. Vi oppfordrer til dette – for å holde nede kostnadene ved reiser, turneringer eller sosiale tiltak.

Alle lag representerer klubben, og dekkes av klubbens forsikring mens dugnaden pågår. Inntektene på dugnadene som gjøres mens ordinær sesong er i gang går inn til klubbens kasse – og fordelingen gjøres slik:

  • 90% til lagets egen kasse
  • 10% til klubbkassen

Ordinær sesong er i perioden 1.oktober til 31.mars. Inntekter på dugnader utenom dette går i sin helhet til lagets kasse.

Før dugnad

Dugnader som kan gå på tvers av klubbens sponsoravtaler eller andre ekslusive avtaler klubben har, må avklares og godkjennes av styreleder i klubben. Eksempler på dette er dugnader som involverer salg av klær eller trekning av gavekort.

Etter dugnad

Etter dugnad sendes følgende oppgjørsskjema til styreleder:

[kommer]