For foreldre

Harstad Håndballklubb er 100% avhengig av at foresatte og seniorspillere stiller opp og er en del av driften. Klubben drives kun på dugnad og skal vi fortsette å holde oppe aktivitetsnivået i klubben er vi helt avhengige av de kvalitetene foreldrene har. Alle kan bidra med noe, og i en stor klubb er det mange forskjellige arbeidsoppgaver.

Foreldreengasjement

Klubben setter pris på og trenger engasjerte foreldre. Vi oppfordrer alle foreldre til å delta på barnets kamper, men også støtte opp om andre lag i klubben.

Det enkelte lag benytter mail og/eller facebook i sin kommunikasjon. Det forventes at foreldrene jevnlig sjekker mail/facebook for å holde seg oppdatert.

Ønsker du å bidra til å skape god stemning og håndballglede, ta kontakt med trener/foreldrekontakt for ditt lag eller klubben på kontor@harstadhk.com

Dugnad

For alle spillere i klubben er det dugnadsplikt i form av dugnader, kafévakter og sekretariat. Det er foreldrekontakten på det enkelte lag som fordeler kafévakter og sekretariat.. Foreldrekontakten får informasjon fra klubben i forkant av arrangementene og har ansvaret for at de som har vakt får nødvendig informasjon.

Foreldrevettregler

Velkommen til håndballfamilien!

Som forelder til en håndballspiller er du en naturlig del av det lokale håndballmiljøet. Dette gir deg en unik mulighet til å delta i et sosialt miljø som gir deg god kontakt med både voksne, ungdom og barn. Du vil få nye venner og knytte kontakter til nye miljøer. Sammen vil dere oppleve trivsel, hygge, og ikke minst spenning, både på og utenfor håndballbanen.  Et godt samspill mellom foreldre, trenere, ledere og spillere må til for å skape en positiv stemning rundt laget.

  • Møt opp på treninger og kamper – barna elsker det!
  • Gi oppmuntring til alle spillere under kamp!
  • Gi oppmuntring både i motgang og i medgang – ikke gi kritikk!
  • Hjelp ditt barn til å takle både seier og tap!
  • Støtt dommeren – ikke kritiser dommeravgjørelser!
  • Respekter lagleders bruk av spillere!
  • Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp!
  • Husk at det er barnet som spiller håndball – ikke du!

Klubben har fokus på Fair Play, og det er viktig at vi har foresatte med på denne viktige holdningskapende jobben. Mer info om foreldrevettregler og fair play finner dere på handball.no