Bilagskjema

Alle innbetalinger/overføringer til klubbens konto må ha et medfølgende bilag. Dette gjelder også overføringer fra lagskontoer til klubbens konto – for eksempel knyttet til loddsalg, sokkesalg, dugnad og turneringer.

Det er foreldrekontakten som har ansvaret for at dette gjøres. Les mer om hvordan her (om Foreldrekontakt).

Bilagskjema i Word-format:

Bilagskjema i PDF-format: