Rollebeskrivelser (styret)

Leder (velges for 1 år)

Lederen i klubben har ansvaret for styrets arbeid, og sørger blant annet for arbeidsfordeling, oppfølging og representerer klubbe i ulike fora og arrangementer.

Leder samarbeider tett med alle vervene og er medlem uten stemmerett i alle klubbens utvalg:
Økonomiutvalget, arrangementsutvalget, sportslig utvalg samt styremedlem i Stangneshallen AS.

Det er leders ansvar at klubben følger regelverket både rundt det sportslige og det som ellers gjelder for f.eks regnskap, lagring av sensitive opplysninger, kontrakter etc.

Sportslig leder senior (velges for 2 år)

Ansvarlig for lagene fra 16 år og oppover + Harstad Funkis. Ansvarlig for spiller- og trenerutvikling, ledelse og koordinering av den sportslige virksomheten i klubben.

Sportslig leder senior ansetter trenere, har ansvaret for kontrakter og politiattester, påmelding til seriespill / turneringer og koordineringen for gjennomføring av dette.

Har også ansvaret for den sportslige rammen rundt hjemmekamper.

Sportslig leder junior (velges for 2 år)

Ansvarlig for lagene og dommerne fra 15 år og nedover. Ansvarlig for spiller- og trenerutvikling, ledelse og koordinering av den sportslige virksomheten for de yngre lagene i klubben. Dette gjøres sammen med sportslig leder senior, og ansvarsområder deles mellom senior og junior.

Har ansvar for kontakt og oppfølging av trenerne ved spørsmål og utfordringer. Innsamling av oppdaterte lagslister fra sine lag.

Sportslig leder junior er med på å ansette trenere, påmelding til seriespill / turneringer (gjøres i dag av leder) og koordineringen for gjennomføring av dette. I tillegg oppfølging av dommerne i klubben, herunder tett kontakt med dommeransvarlige o.l

Skal være bindeleddet mellom lagene og styret (dette kan også besørges av sportslig utvalg). Nestleder i sportslig utvalg.