Lagleder (tidl. oppmann)

Laglederen er en viktig del av lagets støtteapparat

Trenere skal sørge for et tilpasset treningsopplegg og kampledelse, mens laglederens rolle er å sørge for at de praktiske oppgavene gjennomføres. Hun eller han erbindeledd mellom klubbens ledelse, trenere, foreldre og spillere. Laglederen skal påse at klubbens verdier og retningslinjer blir fulgt. Oppgavene vil variere ut fra hvor gamle spillerne er.

I starten handler det om å ha oversikt over spillergruppen, registrere opplysninger til klubben, ha dialogen med sportslig leder i klubben og foreldrekontakt.

Når spillerne blir eldre må oppmann i tillegg sørge for at alle er spilleberettiget for klubben, lisens er betalt, kamparrangement, evt. omberamming av kamper og påmelding til turneringer. En lagleder bør være tilstede på treningene, i hvert fall i starten av sesongen. Dette avtales nærmere med lagets trener(e).

Laglederen skal i forkant av kamp sørge for at alle har

  • Korrekt bekledning
  • Tatt av smykker, øredobber osv.
  • Oppbevare verdisaker ved behov
  • Sjekke kamprapporten og sørge for at lagleder A skriver under før kampstart
  • Ha med nødvendig medisinsk utstyr

Lagleder skal under kamp gjøre de oppgaver trener tildeler og har hovedansvaret ved skader.

En lagleders oppgave er å ta initiativ til sosiale aktiviteter for å lage et godt miljø, gjerne i samarbeid med foreldrekontakten. Her oppfordrer vi til at foreldrene involveres. Erfaring viser at jo flere foreldre som engasjerer seg jo bedre blir miljøet på laget og i foreldregruppen. Husk at dette er noe vi gjør for at barna våre skal ha et godt oppvekstmiljø og føle seg inkludert.

Klubben oppfordrer alle lag til å delta i lokale turneringer. Dette er gøy for spillerne, skaper godt miljø, i tillegg til at HHK får vise seg frem som en aktiv og positiv håndballklubb. Klubben betaler påmeldingsavgift ved turneringer.

Lagleder må sørge for å sende rapport fra turnering til klubben på epost til kontor@harstadhk.com – gjerne med bilder! Alternativ til dette er å legge ut på klubbens Facebook-sider.

Noen gode tips til arbeidet som lagleder

Både nye lagleder og de som har hatt oppgaven en stund oppfordres til å ta kontakt med lagledere eller trenere på lag med eldre årsklasser dersom det oppstår uklarheter. Husk at det alltid er noen som har gjort dette før. Bruk gjerne Facebook-siden for «oppmenn og trenere» om det skulle være noe. Sportslig ledelse kan også kontaktes.

Sørg for at alle foreldrene har din kontaktinformasjon (mailadresse og telefonnummer) ved å sende ut en introduksjonsmail til alle foreldrene ved sesongstart.

Nye spillere må meldes inn i klubben, be om å få tilsendt en mail med opplysninger om navn og fødselsdato på spiller, navn, adresse, telefonnummer og mailadresse til foreldre/foresatte.

Alle nye medlemmer skal registreres i Minidrett.no. Se eget punkt for hvordan de skal gå frem for å registrere seg.

Om det er spillere som ikke kan/skal være med på bilder er det viktig at du som lagleder har kontroll på dette. Om det ikke er kartlagt i spillergruppa ved innmelding eller egne skriv kontakt sportslig ledelse for å få dette.

Draktene er klubbens eie og skal samles inn ved sesongavslutning og oppbevares i hallen. Det samme gjelder om noen slutter iløpet av sesongen. Om det kommer til nye spillere iløpet av sesongen kan de kjøpe utstyret de trenger hos vår samarbeidspartner på klær/utstyr, samt bestille drakt der om de er registrert som spiller i klubben.

Det finnes mye nyttig informasjon på klubbens nettside.

Det finnes også masse informasjon om håndball, hvordan oppføre seg på banen, teknikkmerker, NHF-lovbok, spilleregler, kamprapporter, kampoppsett, omberamming, sonetrening etc. finnes på www.handball.no.

Vi oppfordrer alle oppmenn til å benytte seg av appen Min håndball for enklere å få med seg informasjon som gjelder ditt lag og deres kamper.