Gutter 10/11

Aldersgruppe og fokus

Gutter 10 og 11 er et gjeng på rundt 15 stykker som både skal spille i aktivitetserien for 10-åringer og seriespill i 11-års-klassen. Her er en fin mix av gutter som har spilt i flere år og noen som nettopp er begynt.

Aktivitet

Treningstider

Trenere

  • Silje Reppen
  • Elisabeth M. Solheim
  • Lars Erik Solheim