Covid-status: pause i aktivitet (oppdateres fortløpende)

      Kommentarer er skrudd av for Covid-status: pause i aktivitet (oppdateres fortløpende)

[oppdatert 28.februar]

Pause i all aktivitet fram til søndag 7.mars på grunn av uoversiktlig smittesituasjon i byen.

Vi har over 20 spillere og trenere i klubben som venter på tid til å teste seg, vi har 4 som har testet seg og vi har over 40 spillere/trenere i HHK som er nærkontakter til de som venter på å teste seg. Vi har i tillegg en del trenere med familier som har vært på reise i vinterferien. Det kjennes derfor fornuftig å holde igjen aktiviteten en uke. Ved å vente med aktivitet kan vi følge med på smitteutbruddet og vente på prøvesvar for våre, før vi eventuelt følger tilrådningen fra kommunen med å ha aktivitet for de aldersbestemte lagene igjen.

Fra mandagen åpner vi også opp for at seniorlagene kan trene innendørs. Vi må ennå vente noen uker på avklaring vedrørende kamper. Vi øker fokuset på smittevern og understreker:

  • Det skal alltid være en smittevernsansvarlig for vært lag på trening, og dette skal ikke være trener.
  • Det er kun smittevernsansvarlig som kan slippe inn laget til sin treningstid.
  • Laget som skal trene kan komme inn i gangen/nederste garderobe 5 minutter før oppsatt treningstid for håndvask, skifte klær etc. og slipper så sitt lag inn i hallen når treningstiden starter og laget før har forlatt.
  • Laget som er ferdig å trene skal være forlatt når treningstiden er ute, smittevernsansvarlig for laget som har trent kan være igjen for å vaske/rydde.
  • De lagene som ikke benytter seg av Spond til treningsoppmøte:
  • Utfylte lister med for oppmøte (dato, lag, ansvarlig, navn og tlf.nr) legges i postkassen i gangen (der man går opp til 2.etg) etter hver trening slik at ansvarlige enkelt finner de.

Gjør deg kjent med våre retningslinjer for Covid her: