Covid-19

Her har vi samlet informasjon knyttet til Harstad Håndballklubb, håndball generelt, sesongen vår og hvordan det påvirkes av Covid-19.

Status per 22.august

 • Alle benytter hovedinngang ved ankomst- Alle vasker hender når de kommer inn i hallen, og går i garderoben å skifter.
 • Gå inn i hallen først når laget før har forlatt, og om det er delt hall går EN fra laget inn og tar ned skilleveggen før resten av laget kommer inn.
 • Lag med spillere over 20 år: kun de spillerne som er fylt 20 eller er eldre trenger å melde inn tempen.
 • Alle lag går tilbake i garderoben etter trening og går ut etter at de lagene som skal trene har gått inn. Om det er noen spillere/trenere som har det travelt etter treningen kan de benytte sideutgangene.
 • Vi fører ennå oppmøteprotokoller (trenere, spillere, tilskuere, smittevakter) med navn og tlf nr på de som er tilstede. Denne skal til enhver tid kunne sendes til leder eller smittesporingen. Lagres i 10 dager og kan så slettes/destrueres.
 • Vi fortsetter med egne smittevakter på treningene (og arrangementer).
 • Det er utarbeidet en protokoll for barne- og ungdomshåndballen i tillegg til en egen veiledning for gjennomføring av arrangementer (se under).
 • Klubbens ledelse følger med på smittesituasjonen i Harstad, og endringer i trenings- og kampsituasjon endres alt etter hvordan smittebildet i byen og regionen ser ut

Smittevaktenes oppgaver:

 • påse at alle vasker hender, går i garderoben og venter der til det er klart på treningsflaten
 • at treningsgruppen er max 30 stk (inkludert trenere, spillere, tilskuere, smittevakter etc) og er det delt hall at ingen blander seg med det andre laget. – er det treningskamp kan vær gruppen være 15 stk totalt.
 • at laget forlater i tide slik at det er klart til laget etter.
 • påser at ikke laget blander seg med de andre lagene som trener før/etter.
 • At garderoben blir ryddet etter bruk og er klar til neste lag.

Viktige dokumenter/forskrifter og lenker

Protokoll for barne- og ungdomshåndballen

«Protokoll for barne- og ungdomshåndballen» sier noe om hva som gjelder for trening og kamp, når det kommer til smittevern og tiltak som må på plass.

https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/

Veileder for gjennomføring av kamper og arrangement i barne- og ungdomshåndballen

Følgende gjelder for gjennomføring av kamper. Denne veilederen er utarbeidet av Norges håndballforbund.

https://www.handball.no/nyheter/2020/08/veileder-for-kamp-og-arrangement/

Spørsmål og svar

Vi får mange spørsmål etter at vi utsatte og avlyste all aktivitet (innendørs) like etter skolestart, og vi tenker det er mange som lurer på det samme så her kommer litt spørsmål med svar:

⛔️Kan mitt håndballag trene utendørs?
Klart dere kan så lenge dere overholder smittevernsreglene. Husk å føre oversikt over alle involverte på treningene og varsle gjerne sportslig leder at dere har aktivitet.

⛔️Er det felles korona-regler for alle idretter?
Det er opp til hvert forbund å utarbeide regler for sin idrett.

⛔️Er det felles korona-regler for alle idrettslag i kommunen?
Nei, hvert idrettslag må følge sitt forbund sine regler og ta de hensyn som må tas utifra smittesituasjon i nærområdet. Det er styreleder i hver klubb som er hovedansvarlig for at driften er forsvarlig ut fra smittesituasjonen i kommunen/nærområdet

⛔️Hva gjør vi om vi blir kontaktet av noen spillere/foresatte som tror de kan være utsatt for smitte eller være smittet?
Be de ringe Pandemitelefon, og få avklart om du eller spiller/foresatte tar kontakt med styreleder i klubben. Be vedkommende holde seg hjemme til de har vært i samtale med Pandemitelefon. Her vil de også få tips og råd om karantene etc.