Sportsplan 2018-2021

Sportsplanen gjelder for alle spillere, trenere, dommere, sportslig utvalg, klubbens styre og foreldre knyttet til Harstad Håndballklubb, heretter kalt HHK.

Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trenere, lagledere og spillere. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetninger legger sportsplanen grunnlaget for håndball for alle i et trygt og utviklende miljø.

Planen er en revidert utgave av HHK Sportsplan og er i samsvar med klubbens handlingsplan. I trenerforum februar 2018, ble trenerne bedt om å komme med innspill til innhold, form og forslag til nødvendige endringer av gjeldende sportsplan. Planen er behandlet i klubbens styre og er vedtatt i styremøtet mars 2018.

I halvårlige trenermøter skal spørsmål og tema knyttet til Sportsplan tas opp. Forslag til revideringer tas med til drøfting i sportslig utvalg. Endringene som foreslåes skal tas opp i styret, der endringene kan vedtas.

Sportsplanen skal gjennomgås og revideres hvert tredje år. Neste gang i 2021.

Nedlasting

Last ned hele sportsplanen her (PDF-dokument): Sportsplan HHK 2018-2021