Smittevernregler for Harstad håndballklubb

Se treners, lagleders og foreldrekontakts ansvar lenger ned.

👉Døren åpnes for laget 5 minutter før oppsatt treningstid, og er det er lag før må disse ha forlatt hallen før nytt lag kommer inn.

👉Der det er to aldersbestemte lag som trener samtidig, der det viktig at disse to gruppene ikke har noen felles aktivitet. Laget som trener på bane 1 (til høyre når man kommer inn hovedinngangen) benytter hovedinngang inn og sideinngang nord ut. Laget som trener på bane 2 benytter sideinngang sør inn og ut (nødutgangen til venstre når man kommer inn hovedinngangen), og vasker hender inn og ut i garderobe 4.

👉Alle skal vaske hender før de kommer inn i hallen (ikke sprite, det ødelegger beskyttelseslaget vi «fogger» hallen med.

👉Døren låses når treningen starter. Husk at det ikke er åpent for tilskuere som ikke er med i treningsgruppen.

👉Kun henvist plass på tribunen skal brukes til «garderobe».

👉Alt utstyr som brukes skal vaskes etter bruk før det settes inn på lagret igjen.

👉Tribune ryddes før man forlater i sideinngang! Husk håndvask eller håndsprit før dere forlater.

👉Normale smittevernregler gjelder ellers og ingen som har tegn til luftveisinfeksjoner, feber etc skal oppholde seg i hallen eller være med på treningene. Personer som har vært i store forsamlinger etc må tenke/kjenne nøye etter før de deltar i en treningsgruppe!

Go’ smittefri trening!

Trenerens ansvar

👉 Viktig informasjon som gjelder smittevern når ut i lagene – både til foreldregruppen og til spillerne.

👉Å holde seg informert over gjeldende smittevernregler fra klubben, da det til stadighet kommer endringer.

👉Smittevernreglene overholdes under trening.

👉Hver treningsgruppe kan kun være 20 personer inkludert trenere, og om det kommer flere på trening må gruppen deles i 2 og trene adskilt.

👉At ingen som har symptomer deltar i treningsgruppen.

👉At det er dialog med leder om det skulle oppstå usikkerheter, være brudd på smittevernreglene eller være mistanke om smitte i laget.

👉Alle mistanker om smitte skal varsels umiddelbart til leder!

Lagleders ansvar

👉Kartlegge spillergruppen, herunder om de er med på andre aktiviteter, har vært på reise, har nære i familien i risikogruppen eller om det er sykdom som kan relateres til covid-19 i nær relasjon etc.

👉Ha oversikt over deltakelse på treningen med dato, navn på spillere og støtteapparat som er til stede.

👉Påse at det er aktuelt smittevern-utstyr tilgjengelig under treningene.

Foreldrekontakts ansvar

👉Sette opp vaktlister slik at det er en ekstra ressurs fra foreldregruppen til stede før, under og etter treningen.

👉Denne ekstra ressursen er ansvarlig for å slippe inn laget som skal trene når det er klart, påse at alle vasker hender før de går inn i hallen, overholder 1 meters-regelen på tribunen, vaske utstyret som er brukt og påse at alle overholder reglene når treningen avsluttes og de skal ut av hallen.