Årsmøte 29.mars – vær med å bestemme!

      Kommentarer er skrudd av for Årsmøte 29.mars – vær med å bestemme!

Årsmøtet for Harstad håndballklubb avholdes 29.mars fra kl. 19.00. Dersom du har en sak du ønsker at årsmøtet skal ta stilling til, må denne meldes inn til styret innen 15.mars (sendes på e-post til kontor@harstadhk.com).

Sakspapirer gjøres tilgjengelig en uke før årsmøtet, men vi kan allerede nå avsløre at sakslisten vil inneholde mange standardsaker som:

  • Årsberetning for fjoråret
  • Gjennomgang av regnskap for fjoråret og budsjett for neste år (i praksis i år)
  • Fastsettelse av treningsavgift, medlemskontingent og egenandeler for neste sesong
  • Valg av representanter til styret og styret i Stangneshallen

Les mer og finn sakspapirer på siden under:

Årsmøte 2022 – Harstad Håndballklubb (harstadhk.com)

Det er din klubb – være med på bestemmelsene!

Alle som har fylt 15 eller fyller 15 i løpet av 2022 har stemmerett på årsmøtet, så lenge de har vært medlem i minst 1 måned og har betalt sin medlemskontingent.

Vil du være med å styre klubben?

Hvert år velges nye representanter inn i styret. De fleste velges for 2 år, mens leder velges for ett år av gangen. Ta kontakt med leder i valgkomiteen Erik Trondsen på mobil 40800900 dersom du ønsker å bidra, eller kjenner noen som valgkomiteen bør ta en prat med!