Årsmøte 25.mars – noe på hjertet?

      Kommentarer er skrudd av for Årsmøte 25.mars – noe på hjertet?

Årsmøtet for Harstad håndballklubb avholdes digitalt 25.mars kl. 18.30. Dersom du har en sak du ønsker at årsmøtet skal ta stilling til, må denne meldes inn til styret innen 11.mars (sendes på e-post til kontor@harstadhk.com).

Sakspapirer gjøres tilgjengelig en uke før årsmøtet, men vi kan allerede nå avsløre at sakslisten vil inneholde mange standardsaker som:

  • Årsberetning for 2020
  • Gjennomgang av regnskap for 2020 og budsjett for 2021
  • Fastsettelse av treningsavgift, medlemskontingent og egenandeler for sesongen 21/22
  • Valg av representanter til styret og styret i Stangneshallen

Les mer, finn sakspapirer og meld deg på fra siden under:

Årsmøte 2021 – Harstad Håndballklubb (harstadhk.com)

Det er din klubb – være med på bestemmelsene!

Alle som har fylt 15 eller fyller 15 i løpet av 2021 har stemmerett på årsmøtet, så lenge de har vært medlem i minst 1 måned og har betalt sin medlemskontingent.

Vil du være med å styre klubben?

Hvert år velges nye representanter inn i styret. De fleste velges for 2 år, mens leder velges for ett år av gangen. Ta kontakt med leder i valgkomiteen Erik Trondsen på mobil 40800900 dersom du ønsker å bidra, eller kjenner noen som valgkomiteen bør ta en prat med!