Sekretariat

Hjemmelaget stiller med sekretariat. Det skal være to stykker i sekretariatet over 15 år.

OPPSTART

 • Møter 1/2 før første kamp eller 15 minutter før kamper om alt er gjort i stand
 • Finne frem kamprapporter for dagens kamper.Klubben skriver dette ut fredags ettermiddag og det ligger fremme i sekretariatet når dere kommer.
  Ferdig utfylte kamprapporter finnes på NHFs sine sider.

  Tomme kamprapporter finnes i skap 7.
 • Se til at lagene fyller inn spillere og ledere på rett plass, signeres av lagleder 1 før kampstart
 • Sette ut innbytterbenker til hvert lag – legg ut timoutkort (grønne kort som ligger i sekreteriatskofferten)
 • Tidtaker gjør seg kjent med tavla, tester funksjon, og klargjør for kamp, veiledning i svart perm
 • Sjekk at det er riktig varighet på omgangene
  J/G10-11 2×15 min, J/G 12-14 2×20 min, J/G 16-18 2×25 min og senior 2×30 min.
  10 minutters pause mellom omgangene, men kampen kan settes i gang tidligere om begge lag er klare. Lagene skal bytte side/benk i pausen,

UNDER KAMP

 • Tidtaker og sekretær skal være nøytral under kampen
 • Følge nøye med dommerens tegn, være fokusert hele tiden. Viktig at det blir registrert riktig antall mål. Det er dommerens tegn som er avgjørende for om det er mål eller ikke
 • Både sekretær og tidtaker bør følge med på hvem som lager mål, eller får advarsler/utvisninger, dette for å ha en back-up om sekretæren ikke får det med seg.
 • Ved time-out skal tidtaker motta kortet fra laget som har ballkontroll, holde opp kortet og blåse i fløyta. Dommer viser da time-out tegn, og tiden stoppes
 • Ved utvisninger benyttes tavlen til dette. Blir det flere en to utvisninger, må man benytte stoppeklokke til den 3. Ha derfor telefon med stoppeklokke klar eller hent ipaden som ligger på lagret i 1.etg

PAUSE

 • Pauseresultatet kontrolleres mot dommer og tidtaker/sekretær, påføres rapporten
 • Dommer og sekretær sjekker at advarsler og utvisninger i første omgang stemmer
 • Tavla klargjøres for 2. omgang, se veiledningen om det er tvil om fremgangsmåte
 • Time-out kortene legges ut igjen
 • Lagene kalles inn til start andre omgang etter 9 minutter, kampen skal være i gang etter 10 minutter.

ETTER KAMP

 • Dommer og sekretær/tidtaker går gjennom rapport og sjekker resultat
 • Sekretær ferdigstiller rapport, signerer og påser at dommere og lagledere signerer
 • Resultatet ringes inn, tlf nr. står på rapporten, følg instruksjon på telefon eller meldes inn via «Min idrett»
 • Merk av på rapporten at kampresultat er registrert.
 • Originalen legges i postkassen i inngangspartiet.
 • Dommerregninger skal sendes på mail (kontor@harstadhk.com), eventuelt legges i pengeskrinet i kafeen. NB! Sjekk at det er påført kontonummer og dato. Det skal ikke betales ut dommerhonorarer fra kassa.

ETTER SISTE KAMP

 • Sekretariatet ryddes, alt legges på plass i kofferten og klokken slås av.
 • Innbytterbenker settes på plass, det ryddes flasker og annet fra området rundt benker og sekretariatet.