Sekretariat

Hjemmelaget stiller med sekretariat. Det skal være to stykker i sekretariatet over 15 år.

OPPSTART

 • Møter 30 min før første kamp eller 15 min før kamper om alt er gjort i stand.
 • Logge på LIVE på pcen og se til at lagene fyller inn spillere og ledere på rett plass, signeres av lagleder 1 før kampstart. HUSK Å EKSPORTER KAMP!
 • Sette ut innbytterbenker til hvert lag – legg ut timoutkort (grønne kort som ligger i sekreteriatskofferten):
  1 per omgang fra 12 år opp til og med 3.div. Totalt 3 kort (maks 2 i en omgang) i 2.div.
 • Tidtaker gjør seg kjent med tavla, tester funksjon, og klargjør for kamp.
 • Sjekk at det er riktig varighet på omgangene
  J/G10 2×15 min, J/G 12-14 2×20 min, J/G 16-18 2×25 min og senior 2×30 min.
  10 minutters pause mellom omgangene, men kampen kan settes i gang tidligere om begge lag er klare. Lagene skal bytte side/benk i pausen.
 • Hent en mopp til bruk i kamp, og finn en som kan ta ansvar for den.

UNDER KAMP

 • Tidtaker og sekretær skal være nøytral under kampen
 • Følge nøye med dommerens tegn, være fokusert hele tiden. Viktig at det blir registrert riktig antall mål. Det er dommerens tegn som er avgjørende for om det er mål eller ikke
 • Både sekretær og tidtaker bør følge med på hvem som lager mål, eller får advarsler/utvisninger, dette for å ha en back-up om sekretæren ikke får det med seg.
 • Ved time-out skal tidtaker motta kortet fra laget som har ballkontroll, holde opp kortet og trykke på fløytesignalet. Dommer viser da time-out tegn, og tiden stoppes.
 • På senior ønsker dommerne at man tar timeout tiden på mobil, slik at gjenstående tid i kampen vises på tavla. Avklar med dommer.
 • Ved utvisninger benyttes tavlen til dette. Blir det flere en to utvisninger, må man benytte stoppeklokke til den 3. Ha derfor telefon med stoppeklokke klar eller hent ipaden som ligger på lagret i 1.etg

PAUSE

 • Pauseresultatet kontrolleres mot dommer og tidtaker/sekretær.
 • Dommer og sekretær sjekker at advarsler og utvisninger i første omgang stemmer
 • Tavla klargjøres for 2. omgang, se veiledningen om det er tvil om fremgangsmåte
 • Time-out kortene legges ut igjen. (husk kun et pr omgang utenom 2.div)
 • Lagene kalles inn til start andre omgang etter 9 minutter, kampen skal være i gang etter 10 minutter.

ETTER KAMP

 • Dommer og sekretær/tidtaker går gjennom rapport og sjekker resultat
 • Sekretær ferdigstiller rapport, og påser at dommere og lagledere signerer, trykk avslutt kamp.

ETTER SISTE KAMP

 • Sekretariatet ryddes, alt legges på plass i kofferten og klokken slås av.
 • Innbytterbenker settes på plass, det ryddes flasker og annet fra området rundt benker og sekretariatet.

Oppdatert 30.03.23