Oppmann

…eller -kvinne!

Oppmannen er en viktig del av lagets støtteapparat

Trenere skal sørge for et tilpasset treningsopplegg og kampledelse, er oppmannens rolle å sørge for at de praktiske oppgavene gjennomføres og være bindeledd mellom klubbens ledelse, trenere, foreldre og spillere. Oppmannen skal påse at klubbens verdier og retningslinjer blir fulgt. En oppmanns oppgaver vil variere ut fra hvor gamle spillerne er.
I starten handler det om å ha oversikt over spillergruppen, registrere opplysninger til klubben, ha dialogen med sportslig leder i klubben og foreldrekontakt.

Når spillerne blir eldre må oppmann i tillegg sørge for at alle er spilleberettiget for HHK, lisens er betalt, kamparrangement, evt. omberamming av kamper og påmelding til turneringer. En oppmann bør være tilstede på treningene, i hvert fall i starten av sesongen.

Oppmann skal i forkant av kamp sørge for at alle har

  • Korrekt bekledning
  • Tatt av smykker, øredobber etc
  • Oppbevare verdisaker ved behov
  • Sjekke kamprapporten og sørge for at lagleder A skriver under før kampstart
  • Ha med nødvendig medisinsk utstyr

Oppmann skal under kamp gjøre de oppgaver trener tildeler og har hovedansvaret ved skader.

En oppmanns oppgave er å ta initiativ til sosiale aktiviteter for å lage et godt miljø. Også dette er oppgaver der vi oppfordrer til at foreldrene involveres. Erfaring viser at jo flere foreldre som engasjerer seg jo bedre blir miljøet på laget og i foreldregruppen. Husk at dette er noe vi gjør for at barna våre skal ha et godt oppvekstmiljø og føle seg inkludert.

Klubben oppfordrer alle lag til å delta i lokale turneringer. Dette er gøy for spillerne, skaper godt miljø, i tillegg til at HHK får vise seg frem som en aktiv og positiv håndballklubb. Klubben betaler påmeldingsavgift ved turneringer. Oppmann må sørge for å sende rapport fra turnering til klubben på epost til kontor@harstadhk.com – det gjør seg bestandig med bilder.

Noen gode tips til arbeidet som oppmann

Både nye oppmenn og de som har hatt oppgaven en stund oppfordres til å ta kontakt med oppmenn eller trenere på lag med eldre årsklasser dersom det oppstår uklarheter. Husk at det alltid er noen som har gjort dette før. Bruk gjerne fb-siden for oppmenn og trenere om det skulle være noe. Sportslig ledelse kan også kontaktes.

Sørg for at alle foreldrene har din kontaktinformasjon (mailadresse, telefonnummer etc.) ved å sende ut en introduksjonsmail til alle foreldrene ved sesongstart.

Nye spillere må meldes inn i klubben, be om å få tilsendt en mail med opplysninger om navn og fødselsdato på spiller, navn, adresse, telefonnummer og mailadresse til foreldre/foresatte.

Alle nye medlemmer skal registreres i Minidrett.no. Se eget punkt for hvordan de skal gå frem for å registrere seg.

Om det er spillere som ikke kan/skal være med på bilder er det viktig at du som oppmann har kontroll på dette. Om det ikke er kartlagt i spillergruppa ved innmelding eller egne skriv kontakt sportslig ledelse for å få dette.

Draktene er klubbens eie og skal samles inn ved sesongavslutning og oppbevares i hallen. Det samme gjelder om noen slutter iløpet av sesongen. Om det kommer til nye spillere iløpet av sesongen kan de kjøpe utstyret de trenger på G-Sport Sentrum samt bestille drakt der om de er registrert som spiller i klubben.

Det finnes mye nyttig informasjon på klubbens nettside.

Det finnes også masse informasjon om håndball, hvordan oppføre seg på banen, teknikkmerker, NHF-lovbok, spilleregler, kamprapporter, kampoppsett, omberamming, sonetrening etc. finnes på www.handball.no.

Vi oppfordrer alle oppmenn til å benytte seg av appen Min håndball for enklere å få med seg informasjon som gjelder ditt lag og deres kamper.