Styret / kontaktinfo

Styret velges av generalforsamlingen/årsmøtet som avholdes i mars hvert år. Medlemmer velges vanligvis inn for 2 år av gangen.

Kontakt oss på mail styret@harstadhk.com eller direkte til noen i styret:

Utvalg

I tillegg har klubben følgende utvalg

  • Sportslig utvalg (ledet av sportslig leder, senior)
  • Arrangementsutvalg (ledet av arrangementsansvarlig)
  • Økonomiutvalg (ledet av kasserer)

Kraftcupen

Henvendelser angående Kraftcupen gjøres på kraftcupen@harstadhk.com

Bruk av Facebook

Alle lag har egne Facebook-grupper – kontakt trener eller oppmann/lagleder om du har spiller eller spiller selv på et av lagene for å bli medlem.  Der legges det ut mye informasjon i tillegg til at det diskuteres og organiseres.

Dommeransvarlig

Klubbens dommeransvarlige er Hege Volden – hege@harstadhk.com