Styret / kontaktinfo

(oppdatert 18.04.22)

Styret velges av generalforsamlingen/årsmøtet som avholdes i mars hvert år. Medlemmer velges vanligvis inn for 2 år av gangen.

Her finner du informasjon om de ulike rollene i styret: Rollebeskrivelser (styret)

Kontakt oss på mail styret@harstadhk.com eller direkte til noen i styret:

   • Leder og sportslig leder senior:Beate Tande                    beate@harstadhk.com                    etter 15.30 tlf: 97501483

   • Nest leder:Eskil Hegge                       eskil@harstadhk.com                      Tlf. 99203751

   • Økonomiansvarlig Gøran Nilssen                  goran@harstadhk.com                    Tlf. 91834271

   • Sportslig leder yngre:Hege Volden                     hege@harstadhk.com                      Tlf. 97722175

   • Arrangementsansvarlig:Trine Bergland                 trine@harstadhk.com                      Tlf. 91872631

   • Styremedlemmer:Karoline Nordmo            karoline@harstadhk.com                Tlf. 91375435Erik Trondsen                  erik@harstadhk.com                         Tlf. 40800900Eirik Lunde Larsen         eirik@harstadhk.com                        Tlf. 90123922Bjørtfrid Stakksund       bjortfrid@harstadhk.com                Tlf. 45851624

Utvalg

I tillegg har klubben følgende utvalg/komitéer:

 • Sportslig utvalg (ledet av sportslig leder, senior)
 • Arrangementsutvalg (ledet av arrangementsansvarlig)
 • Kontrollutvalget (ledet av økonomiansvarlig)
 • Valgkomité – en representant fra hvert lag, denne komitéen konstituerer seg selv, og starter opp i januar

Kraftcupen

Henvendelser angående Kraftcupen gjøres på kraftcupen@harstadhk.com

Bruk av Facebook

Alle lag har egne Facebook-grupper – kontakt trener eller oppmann/lagleder om du har spiller eller spiller selv på et av lagene for å bli medlem.  Der legges det ut mye informasjon i tillegg til at det diskuteres og organiseres.

Dommeransvarlig

Klubbens dommeransvarlige er