Styret / kontaktinfo

Kontakt oss på mail styret@harstadhk.com eller direkte til noen i styret:

I tillegg har klubben følgende utvalg

  • Sportslig utvalg (ledet av sportslig leder i styret)
  • Arrangementsutvalg (ledet av arrangementsansvarlig i styret)
  • Økonomiutvalg (ledet av kasserer i styret)

Henvendelser angående Kraftcupen gjøres på kraftcupen@harstadhk.com

Alle lag har egne Facebook-grupper– kontakt trener eller oppmann om du har spiller eller spiller selv på et av lagene for å bli medlem.  Der legges det ut mye informasjon i tillegg til at det diskuteres og organiseres.