Foreldrekontakt

Hver enkelt lag skal ha utnevnt en foreldrekontakt, som er utnevnt av foreldre på det tilhørende lag.

Foreldrekontakt skal

  • Være bindeleddet mellom styret, foreldre, lagleder og trener
  • Videreformidle informasjon mellom de nevnte parter i henhold til klubbens etablerte kommunikasjonskanaler

Beskrivelse

  • Ansvarlig for gjennomføring av arrangement etter tildeling fra arrangement/kaféansvarlig
  • Ansvarlig for at det ved bortekamper er
  • Foreldre som er med på tur som reiseleder om foreldrekontakt selv ikke deltar. Om det ikke er foreldre med på tur det er behov for det må i ytterste konsekvens kampen omberammes.
  • Ha dialog med klubben med tanke på transport, overnatting sørger lagene for selv.
  • Om det ikke er lagleder, skal foreldrekontakt overta oppgavene rundt kamper/turneringer og utstyr (se rutine for lagleder)
  • Nyetablerte lag skal velge foreldrekontakt og melde person til styret innen en måned etter etablering