Foreldre på tur

Å få reise med lagene på tur er en fantastisk mulighet til å være med på å skape trygge rammer. Det er en fin måte å bli kjent med alle spillere og trenere på.

Grunnen til at foreldre er med på bortekamper/turneringer er;

 • Ivareta barnas sikkerhet
 • Påse at alle barn får i seg mat og drikke
 • Ta vare på spillernes verdisaker under kamp
 • Påse at de dusjer etter kamp
 • Påse at de oppfører seg
 • Passe på at alle har det bra og er inkludert i fellesskapet.

Hvem?

 • Foreldrekontakt og oppmann diskuterer på forhånd behovet og utpeker en fra foreldregruppen som har mulighet til reiseleder
 • De andre foresatte skal varslet slik at de vet hvem som har ansvaret på turene, varsles enten på fb (om alle foresatte er der) eller pr.mail.

Ansvar/oppgaver

På bussen/båten

 • Telle alle/ha kontroll at alle er med ved start og etter pauser
 • Jevnlig sjekke at barna (og de voksne) sitter i setene med beltene på!!
 • Samle inn egenandeler for transport og evt. overnatting, lage liste og gi den til foreldrekontakt når man kommer tilbake til Harstad.
 • Være igjen ved ankomst Stangneshallen og hjelpe til å rydde bussen
 • Påse at alle spillerne er hentet – ingen barn skal stå igjen alene så vent til ALLE er hentet.

På overnattingsted

 • Klargjøre klasserom – hente/levere nøkkel, rydde bort pulter og stoler (Tips: Ta bildet av klasserommet på forhånd, så vet du hvordan det skal se ut når dere forlater det) og sørge for at alle får plass til madrass og bag.
 • Lage frokost, middag og kvelds (evt. handle inn på forhånd) og påse ALLE har spist og drukket i løpet av dagen NB! HUSK PÅ ALLERGIBARN
 • Vekke barna og få dem klar i god tid før bussavgang til hall. Påse at de har nødvendig utstyr med seg, og på seg i hallen (matpakke, drikke, skifte, joggesko, penger og evt medisiner).

 I hallen

 • Forberede mat og påse at alle barna spiser mellom kampene.
 • Påse at alle barna dusjer etter siste kamp
 • Sjekke garderobe etter at sistemann er ferdig.
 • Følge med på at alle barna har noen å være sammen med og at de oppfører seg mot hverandre, andre rydder etter seg osv.