Covid-19

Her har vi samlet informasjon knyttet til Harstad Håndballklubb, håndball generelt, sesongen vår og hvordan det påvirkes av Covid-19.

Status per 29.august

Følgende gjelder akkurat nå:

  • Vi går i gang med treninger fra og med mandag 31.august
  • Tjuvstarten 2020 (planlagt for september) er avlyst
  • Kraftcupen 2020 (planlagt for oktober) er avlyst
  • Foreløpig oppstart av serie for aldersbestemt er i midten av oktober
  • Uvisst når 2.divisjonsserien eventuelt går i gang
  • Det er utarbeidet en protokoll for barne- og ungdomshåndballen i tillegg til en egen veiledning for gjennomføring av arrangementer (se under).
  • Klubbens ledelse følger med på smittesituasjonen i Harstad, og endringer i trenings- og kampsituasjon endres alt etter hvordan smittebildet i byen og regionen ser ut

Viktige dokumenter/forskrifter

Protokoll for barne- og ungdomshåndballen

Når vi kommer i gang, vil følgende «Protokoll for barne- og ungdomshåndballen» gjelde. Den sier noe om hva som gjelder for trening og kamp, når det kommer til smittevern og tiltak som må på plass.

https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/

Veileder for gjennomføring av kamper og arrangement i barne- og ungdomshåndballen

Følgende gjelder for gjennomføring av kamper. Denne veilederen er utarbeidet av Norges håndballforbund.

https://www.handball.no/nyheter/2020/08/veileder-for-kamp-og-arrangement/

Spørsmål og svar

Vi får mange spørsmål etter at vi utsatte og avlyste all aktivitet (innendørs) like etter skolestart, og vi tenker det er mange som lurer på det samme så her kommer litt spørsmål med svar:

⛔️Kan mitt håndballag trene utendørs?
Klart dere kan så lenge dere overholder smittevernsreglene. Husk å føre oversikt over alle involverte på treningene og varsle gjerne sportslig leder at dere har aktivitet.

⛔️Er det felles korona-regler for alle idretter?
Det er opp til hvert forbund å utarbeide regler for sin idrett.

⛔️Er det felles korona-regler for alle idrettslag i kommunen?
Nei, hvert idrettslag må følge sitt forbund sine regler og ta de hensyn som må tas utifra smittesituasjon i nærområdet. Det er styreleder i hver klubb som er hovedansvarlig for at driften er forsvarlig ut fra smittesituasjonen i kommunen/nærområdet

⛔️Om det er slik at vi får starte opp igjen vil sesongen starte som normalt med seriekamper medio oktober?
Regionen planlegger ennå med seriestart her 17.oktober, men det er ennå uavklart.

⛔️Hva gjør vi om vi blir kontaktet av noen spillere/foresatte som tror de kan være utsatt for smitte eller være smittet?
Be de ringe Pandemitelefon, og få avklart om du eller spiller/foresatte tar kontakt med styreleder i klubben. Be vedkommende holde seg hjemme til de har vært i samtale med Pandemitelefon. Her vil de også få tips og råd om karantene etc.