Bli medlem

Hvem kan være medlem?

Alle som ønsker og har lyst har mulighet til å tegne medlemskap i HHK. Man må ikke være spiller. Medlemmer har ingen plikter (*), og får mulighet til å stemme i saker vedrørende HHK på årsmøte samt velge tillitsvalgte. Vi i HHK er glade for at mange foreldre velger å tegne medlemskap og det er plass til mange flere. I en frivillig og foreldredrevet klubb som HHK er kontigenten en av våre viktigste inntektskilder.

Klubben ønsker seg ALLTID nye medlemmer, spillere, dommere og andre frivillige!

Har du lyst å bidra på andre måter, ta kontakt på kontor@harstadhk.com.

Hvordan melder du deg inn i HHK?

Steg 1: Gi beskjed til oss!

Gi beskjed til trener eller oppmann på laget, eller sende en mail til kontor@harstadhk.com med en tilbakemelding om at du vil være medlem i HHK.

Steg 2: Registrer deg eller barnet ditt i NIF

Du melder deg inn ved å registrere deg og/eller barnet ditt på vår innmeldingsside på Norges idrettsforbund – klikk på bildet under!

Dersom du har en bruker allerede velger du «Logg inn» og legger til et barn eller deg selv, og hvis dette er første gang du registrerer deg velger du «Ny bruker». Barn under 15 år må registreres av en voksen.

Steg 3: Legge til familiemedlemmer i «Min idrett» :

Du kan legge til dine familiemedlemmer fra din egen profil i Min idrett. Hvert enkelt av familiemedlemmene du legger til vil ha sin egen profil og vil kunne logge seg inn hver for seg, samtidig som du selv kan administrere hver av profilene samlet. Du kan for eksempel betale for lisenser her. Dette gir også muligheter for at barna etter hvert som de blir eldre kan logge seg på selv og vedlikeholde sine egne kontaktopplysninger. Samtidig vil foreldrene i sin egen profil kunne følge med på om eksempelvis lisensen er betalt.

Steg 4: Melde seg inn i klubben HHK

Steg 5: Betaling lisens

Steg 6: Avslutte medlemskap

Skulle du oppleve problemer kan du kontakt support på telefon 22 02 90 90 eller e-post: minidrett@idrettsforbundet.no.

Hva koster det deg å være medlem?

Harstad Håndballklubb jobber ut ifra en modell der sponsorer / samarbeidspartnerer er med på å holde kostnader nede med deres sponsorbidrag. Dette betyr at spillerne har sportsklær/ klubbutstyr med reklame. Dette kjøpes (av spiller) på G-sport (Amfi Kanebogen) og trykkes av oss i hallen.

Harstad håndballklubb har et familiemedlemskap som koster 700kr for 1 aktiv i familien og kr 1050 for 2 eller flere aktive spillere i familien. I tillegg har vi treningsavgiften i Harstad håndballklubb som går etter alder. Her gjelder det året man er født og ikke hvilken klasse/nivå man spiller på.

TRENINGSAVGIFT

Lekeparti 3-5 år Kun kontingent
Mini Håndball 300 kr
Jenter/Gutter 10 år 750 kr
Jenter/Gutter 11 år 750 kr
Jenter/Gutter 12 år 1500 kr
Jenter/Gutter 13 år 1500 kr
Jenter/Gutter 14 år 2100 kr
Jenter/Gutter 15 år 2300 kr
Jenter/Gutter 16 år 2300 kr
Jenter/Gutter 18 år 2500 kr
Senior Dame/Herre 2500 kr

(*) Hva forventer Harstad Håndballklubb av deg som medlem?

 1. At alle betaler sin kontingent og treningsavgift
 2. At du stiller på vakter som er oppsatt
 3. At spillerne og foresatte er med på aktiviteter og dugnader som klubben tildeler spillere og lag
 4. At du følger våre og Norges Idrettsforbunds lover og regler

Hva kan du forvente deg av Harstad håndballklubb?

 1. At vi tar vare på dine barn
 2. At vi tar vårt samfunnsansvar
 3. At vi til en hver tid skal jobbe med å utdanne trenere, dommere og ledere
 4. At vi tilrettelegger for god og sunn aktivitet.

Viktige datoer (og lag som har dugnadsansvar)

Harstad håndballklubb har en del aktiviterer som har fulgt klubben i alle år.

 • Tjuvstarten, en helg i september (J/G16 og oppover)
 • Salg av Hummel-sokker, okt-nov (varierer)
 • Ti på topp, november (to fra hvert lag)
 • KraftCupen, november (hele klubben)
 • Førjulsmarknaden, november (hele klubben)
 • Lotteri, feb-mars (hele klubben)
 • Medlemskveld, april (en fra hvert lag)

Utover dette vil de lag som spiller i organisert seriespill gjennomføre tildelte vakter på sine hjemmekamper i Stangneshallen. Dette fordeles mellom lagene slik at det blir lik fordeling av dugnadstimer mellom lagene.